UBND tỉnh

UBND tỉnh

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu Cơ quan ban hành
1Quy định cụ thể QĐ 175325/06/2021

Quy định cụ thể kèm theo Quyết định 1753/QĐ-UBND quy định về đánh giá, công nhận và khuyến khích ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo

UBND tỉnh
21753/QĐ-UBND25/06/2021

Quyết định 1753/QĐ-UBND quy định về đánh giá, công nhận và khuyến khích ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo

UBND tỉnh
3Quy chế QĐ 3583 /QĐ-UBND10/12/202010/12/2020

Quy chế hoạt động của Ban điều hành kèm theo QĐ 3583 /QĐ-UBND

UBND tỉnh
43583 /QĐ-UBND10/12/202010/12/2020

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh
575/TB-UBND06/03/202006/03/2020

Thông báo kết luận số 75/TB-UBND của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc về mô hình hoạt động của Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và Câu lạc bộ sáng tạo cấp huyện

UBND tỉnh
6Công văn 1394/UBND-KTTH16/03/202016/03/2020

Về việc hỗ trợ hoạt động của Ban điều hành khởi nghiệp sáng tạo tỉnh

UBND tỉnh
7Công văn số 1329/UBND-KTTH13/03/202013/03/2020

Về việc giải quyết đề nghị của Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh

UBND tỉnh
8331/QĐ-UBND30/01/201930/01/2019V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng NamUBND tỉnh
9286/TB-UBND03/08/201703/08/2017Thông báo kết luận số 286/TB-UBND ngày 3/8/2017 của PCT UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động khởi nghiệp sáng tạo 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnhUBND tỉnh
101511/QĐ-UBND27/04/201727/04/2017Quy chế ban hành theo Quyết định số 1511/QĐ-UBND này 27/4/2017 của UBND tỉnh về tổ chức hoạt động của Cổng Thông tin khởi nghiệp Sáng tạo tỉnh Quảng NamUBND tỉnh
istanbulda elektrikci üsküdar petek temizleme ev aletleri tamiri