STTSố /Ký hiệuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếuCơ quan ban hànhFile
120/KH-KNST04/04/2019 Kế hoạch tổ chức Diễn đàn “Khởi nghiệp sáng tạo huyện Hiệp Đức - 2019” và ra mắt Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo Hiệp Đức. Ban Điều hành
218/KH-KNST22/03/2019 22/03/2019 Kế hoạch Tổ chức làm việc với địa phương cấp huyện và khảo sát các dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Ban Điều hành
319/QĐ-KNST 27/03/2019 27/03/2019 Quyết định công nhận thành viên và Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo thị xã Điện Bàn Ban Điều hành
4129/QĐ-KNST28/11/2018 28/11/2018 KẾ HOẠCH
Quyết đinh công nhận Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo Duy Xuyên-Quảng Nam
Ban Điều hành
511/QĐ/KNST05/03/2019 05/03/2019 Quyết định Công nhận thành viên đối với Câu lạc bộ Khởi nghiệp Trường Đại học Quảng Nam Ban Điều hành
608/QĐ-TCT/KNST26/02/2019 26/02/2019 Quyết đinh công nhận Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo Hiệp Đức- Quảng Nam Ban Điều hành
7Kế hoạch phối hợp05/09/2018 05/09/2018 Kế hoạch phối hợp tổ chức hội thảo về giải pháp xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp giữa Cục phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ - Tổ công tác hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Quảng Nam. Ban Điều hành
882/KH-KNST06/09/2018 06/09/2018 Kế hoạch tổ chức huấn luyện kiến thức khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện trong tháng 9/2018 Ban Điều hành
9455/TB-KNST15/05/2017 15/05/2017 Thông báo số 455/TB-KNST ngày 15/5/2017 về Phân công nhiệm vụ thành viên Tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Ban Điều hành
1033/QĐ-TCT14/03/2017 14/03/2017 Quyết định số 33/QĐ-TCT ngày 1/3/2017 của Tổ công tác về công nhận CLB Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Chu Lai - Núi Thành Ban Điều hành
1124/QĐ-TCT01/03/201701/03/2017Quyết định số 24/QĐ-TCT ngày 1/3/2017 của Tổ công tác về công nhận CLB Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Hội An Ban Điều hành
12252/KH-TCT16/03/201716/03/2017Kế hoạch số 252/KH-TCT ngày 16/3/2017 về hoạt động của Tổ Công tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Ban Điều hành
1342/HD-KNST02/05/201802/05/2018Hướng dẫn số 42/HD-KNST ngày 2/5/2018 của tổ công tác về hoạt động của Câu lạc bộ KNST trên địa bàn tỉnh Ban Điều hành
141222/KH-TCT21/11/201721/11/2017Kế hoạch số 1222/KH-TCT ngày 21/11/2017 về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2018 Ban Điều hành