Xây dựng doanh nghiệp giá trị cao

Làm thế nào để doanh nhân - doanh nghiệp Quảng Nam bứt phá trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay là vấn đề được đặt ra và bàn luận ở chương trình

Xem thêm