Thông tin liên hệBan điều hành Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam
54 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam.
Ông Phạm Ngọc Sinh, Trưởng ban. ĐT: 091 348 0467 Email:sinhkhcn@gmail.com


Ban biên tập
Công ty TNHH Truyền thông – Thương mại và Dịch vụ Nhiên Media
84 Lê Lợi, Tam Kỳ, Quảng Nam. ĐT: 097 286 3831

Liên hệ với chúng tôi

[everest_form id="16401"]