STTSố /Ký hiệuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếuCơ quan ban hànhFile
106/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV 18/06/2008 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 về Doanh nghiệp KHCN
Bộ KHCN
2592/QĐ-TTg 22/05/2012 Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp KHCN và Tổ chức KHCN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm Thủ tướng chính phủ
396/2010/NĐ-CP 20/09/2010 Nghị định sửa đổi, bổ sung một só điều của nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KHCN công lập và Nghị định 80/2007/NĐ-CP về Doanh nghiệp KHCN Chính phủ
480/2007/NĐ-CP 19/05/2007 Nghị định về Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Chính phủ