STTSố /Ký hiệuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếuCơ quan ban hànhFile
1686/QĐ-UBND17/02/202217/02/2022Giấy phép thành lập và công nhận Điều Lệ Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo huyện Bắc Trà MyUBND huyện Bắc Trà My
238/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Nghị định quy định chi tiết về đầu tư cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa Khởi nghiêp Sáng tạo Chính phủ