Phụ nữ khởi nghiệp, sáng tạo

Những năm gần đây, nhiều hội viên phụ nữ ở Duy Xuyên mạnh dạn xây dựng các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Từ đó, góp phần tạo sức lan tỏa mạnh

Xem thêm