STTSố /Ký hiệuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếuCơ quan ban hànhFile
1Số: 30/TB-UBND
28/01/202228/01/2022Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh
tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 2017-2022)
Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
2Số: 207,- CVIBCSD19/07/202219/07/2022Xin chủ trương tổ chức đăng cai Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023Tỉnh uỷ Quảng Nam
3Số: 239 /TB-UBND24/06/202224/06/2022Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại
cuộc họp góp ý dự thảo đề án Năm Quốc gia khởi nghiệp –
Quảng Nam 2023 (lần thứ nhất)
Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
4Số: 1163-CV/TU04/08/202204/08/2022Phúc đáp công văn số 207 - CV/BCSĐ, ngày 19/07/2022 của BCSĐ UBND tỉnhTỉnh uỷ Quảng Nam
5Số: 308/TB-UBND24/08/202224/08/2022Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại
cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai Đề án Năm khởi nghiệp Quốc gia –
Quảng Nam 2023 và Đề án xây dựng thương hiệu Quảng Nam
Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
6Số: 7712/KH-UBN22/11/202222/11/2022Kế hoạch Tổ chức Tổng kết, Bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022
và Khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023
Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
7LỊCH HOẠT ĐỘNG
CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT, BẾ MẠC NĂM DU LỊCH QUỐC GIA - QUẢNG NAM 2022
VÀ KHAI MẠC NĂM QUỐC GIA KHỞI NGHIỆP - QUẢNG NAM 2023
Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
8Số: 7952/UBND - KTTH30/11/202230/11/2022Tuyên truyền, cổ động
Năm và Tuần lễ Khai mạc
Năm Quốc gia khởi nghiệp –
Quảng Nam 2023
Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
9Số: 158/CV-KNST29/11/202229/11/2022Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam
10Số: 8086/UBND-KTTH02/12/202202/12/2022Logo Năm Quốc gia khởi
nghiệp – Quảng Nam 2023
Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
11Số: 8217 /UBND-KTTH08/12/202208/12/2022Thống nhất logo Năm Quốc gia
khởi nghiệp – Quảng Nam 2023
Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam