STTSố /Ký hiệuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếuCơ quan ban hànhFile
192/TB-UBND18/03/202118/03/2021THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc với Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tại tỉnh về triển khai Techfest Quảng Nam năm 2021 và định hướng hoạt động trong thời gian đến
UBND tỉnh Quảng Nam
2224/TB-UBND 28/06/201928/06/2019Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 về công tác hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp, tổng kết Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp miền Trung- Tây Nguyên và Ngày khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ nhất - Techfest QuangNam 2019 UBND tỉnh Quảng Nam
319/TB-UBND20/01/201720/01/2017Thông báo kết luận số 19/TB-UBND ngày 20/1/2017 của PCT tỉnh Lê Trí ThanhUBND tỉnh Quảng Nam
4132/TB-UBND13/04/201713/04/2017Thông báo kết luận số 132/TB-UBND ngày 13/4/2017 của CT UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ hỗ trợ, khuyến khích hộ kinh doanh cá thể.UBND tỉnh Quảng Nam
5286/TB-UBND03/08/201703/08/2017Thông báo kết luận số 286/TB-UBND ngày 3/6/2017 của PCT tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 6 đầu năm 2017.UBND tỉnh Quảng Nam
6424/TB-UBND19/10/201719/10/2017Thông báo kết luận số 424/TB-UBND ngày 19/10/2017 của PCT tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 9 tháng đầu năm 2017UBND tỉnh Quảng Nam
745/TB-UBND07/02/201807/02/2018 Thông báo kết luận số 45/TB-UBND ngày 7/2/2018 của PCT tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp đánh giá 1 năm hoạt động của hoạt động khởi nghiệpUBND tỉnh Quảng Nam
8174/TB-UBND29/05/201829/05/2018Thông báo kết luận số 174/TB-UBND ngày 29/5/2018 của PCT tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp bàn về tiêu chí xét chọn ý tưởng khởi nghiệp, thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo…UBND tỉnh Quảng Nam
9207/TB-UBND18/06/201818/06/2018Thông báo kết luận số 207/TB-UBND ngày 18/6/2018 của PCT tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp với tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh.UBND tỉnh Quảng Nam