Không gian Khởi nghiệp Tam Kỳ

Sau gần hai năm khởi động và xây dựng, Câu Lạc bộ KNST thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam đã chính thức thành lập Không gian Khởi nghiệp Tam Kỳ. Đây là không

Xem thêm