STTSố /Ký hiệuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếuCơ quan ban hànhFile
11470/QĐ-UBND31/05/202231/05/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnhUBND tỉnh
2Quy định cụ thể QĐ 175325/06/2021Quy định cụ thể kèm theo Quyết định 1753/QĐ-UBND quy định về đánh giá, công nhận và khuyến khích ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo
UBND tỉnh
31753/QĐ-UBND25/06/2021Quyết định 1753/QĐ-UBND quy định về đánh giá, công nhận và khuyến khích ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạoUBND tỉnh
41753/QĐ-UBND12/03/202112/03/2021V/v điều chỉnh một số nội dung hoạt động trong Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh lần thứ Hai–TechFest Quang Nam 2021UBND tỉnh Quảng Nam
5678/KH-UBND03/02/2021KẾ HOẠCH
Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ hai - TechFest Quang Nam 2021 Chủ đề: Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo
UBND tỉnh Quảng Nam
61030/UBND-TH02/03/2021Giấy mời UBND các tỉnh tham gia Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ 2 - TechFest Quang Nam 2021UBND tỉnh Quảng Nam
71029/UBND-TH02/03/2021Giấy mời tham gia Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ 2 – TechFest Quang Nam 2021UBND tỉnh Quảng Nam
8Quy chế QĐ 3583 /QĐ-UBND10/12/202010/12/2020Quy chế hoạt động của Ban điều hành kèm theo QĐ 3583 /QĐ-UBNDUBND tỉnh
93583 /QĐ-UBND10/12/202010/12/2020Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng NamUBND tỉnh
10Quy chế kèm theo QĐ số 1487/QĐ-UBND02/06/202002/06/2020
Quy chế tổ chức hoạt động của Cổng thông tin KNST tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo QĐ số 1487/QĐ-UBNDUBND tỉnh Quảng Nam
111487/QĐ-UBND 02/06/202002/06/2020Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Cổng thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam UBND tỉnh Quảng Nam
122654/QĐ-UBND04/10/2022Quyết định thành lập Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng NamUBND tỉnh Quảng Nam
1304/10/2022QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động của Diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam
UBND tỉnh Quảng Nam">
14127/QĐ - KNST10/10/2022QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban truyền thông Khởi nghiệp Quảng Nam
UBND tỉnh Quảng Nam">
151570/UBND-KTN21/03/2023KẾ HOẠCH Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh - năm 2023
UBND tỉnh Quảng Nam">