Tin Quảng NamTin tức sự kiện

Xét chọn đối với 25 ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo của phụ nữ

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Ban điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tổ chức đánh giá, chấm chọn đối với 25 ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo của phụ nữ năm 2020.
 

Các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo được chủ thể trình bày trước hội đồng phản biện, chấm chọn. Nhiều ý tưởng, dự án được hội đồng tư vấn, phản biện sâu sắc, đóng góp thêm nhiều ý tưởng bổ ích để chủ thể tiếp tục hoàn thiện, phát triển thêm, nâng cao tính hiệu quả trong thực tiễn.

Các ý tưởng, dự án tham dự cuộc thi phải đảm bảo nhiều yếu tố quan trọng về mô hình của dự án (mô hình doanh nghiệp, mô hình hoạt động); sản phẩm và dịch vụ của dự án (kèm theo sản phẩm mẫu nếu có); so sánh với các mô hình tương tự đang có (tính sáng tạo, sự vượt trội về mô hình quản lý)…

Ngoài ra, ý tưởng, dự án phải có sự khác biệt/tính mới, tính khả thi; đánh giá và dự đoán rủi ro, xây dựng thương hiệu, thị trường; hệ thống quản lý và nhân sự, nhà đầu tư, cổ đông, hệ thống đối tác; hiệu quả từ dự án mang lại, ý nghĩa về mặt kinh tế – xã hội, môi trường, khoa học và công nghệ…

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong phụ nữ” lần thứ III – năm 2020 với chủ đề “Phụ nữ Quảng Nam khởi nghiệp sáng tạo – kết nối thành công” do Hội LHPN tỉnh Quảng Nam phát động từ 2.9.2020. Đối tượng tham gia là cán bộ, công chức, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, hợp tác xã, các mô hình kinh tế do phụ nữ quản lý, làm chủ…

Cuộc thi ưu tiên đại diện các đề án là phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số sinh sống tại địa bàn khó khăn… Lĩnh vực dự thi bao gồm các lĩnh vực ưu tiên (theo Quyết định 2332/QĐ-UBND ngày 2.8.2018 của UBND tỉnh Quảng Nam). Ưu tiên các lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng khoa học và công nghệ tạo ra các sản phẩm, dịch vụ chất

Tác giả: