Khởi nghiệpTin trong nướcTin tức sự kiện

Thành lập Hội đồng Tư vấn Khởi nghiệp Quốc gia

Ngày 06/06, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia vừa ra quyết định số 26/QĐ-KNQG về việc thành lập Hội đồng Tư vấn Khởi nghiệp Quốc gia nhằm kết nối, hỗ trợ, đồng hành với hoạt động khởi nghiệp Quốc gia.

Tổ chức Hội đồng Tư vấn Khởi nghiệp Quốc gia gồm Thường trực Hội đồng và các Hội đồng tư vấn chuyên môn. Trong đó, Thường trực Hội đồng bao gồm Chủ tịch, các phó Chủ tịch, cán bộ phụ trách văn phòng. Căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể để thành lập các Hội đồng tư vấn chuyên môn như Hội đồng phản biện chính sách nhà nước; Hội đồng quy phạm pháp luật về kinh doanh; Hội đồng Khởi nghiệp doanh nghiệp dịch vụ; Hội đồng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hội đồng Khởi nghiệp doanh nghiệp sản xuất công nghiệp; Hội đồng khởi nghiệp doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp; Hội đồng Khởi nghiệp doanh nghiệp du lịch và thương mại.

Hội đồng tư vấn Khởi nghiệp Quốc gia trực thuộc Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (Ảnh: Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia chính thức công bố quyết định thành lập)

Hội đồng Tư vấn Khởi nghiệp Quốc gia có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành chính sách, triển khai nhiệm vụ tư vấn và dịch vụ tư vấn về chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch nhằm thúc đẩy công cuộc khởi nghiệp Quốc gia, đặc biệt là phát triển kinh tế, khoa học và công nghệ, phát triển Hệ sinh thái Khởi nghiệp Quốc gia. Tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hiệp hội và Chủ tịch Hiệp hội phản biện, đánh giá chính sách, chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch; hợp tác với các tổ chức, cá nhân triển khai nhiệm vụ theo chức năng của Hội đồng tư vấn. Thực hiện việc quản lý, điều hành bộ phận thường trực Hội đồng tư vấn, chịu trách nhiệm tổ chức hội họp theo chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn và Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội giao.

Hội đồng Tư vấn Khởi nghiệp Quốc gia là đơn vị chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu về chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch về khởi nghiệp quốc gia và dịch vụ khởi nghiệp quốc gia. Hội đồng tư vấn được sử dụng tài khoản của Hiệp hội, thực hiện chế độ tài chính, kế toán của Hiệp hội; sử dụng trụ sở và bộ phần thường trực về hành chính tổng hợp của Hiệp hội./.

Tác giả: Thu Trang

Comment here