Tin Quảng NamTin tức sự kiện

Quảng Nam đề xuất đăng cai năm khởi nghiệp Quốc gia 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa trình Thủ tướng Chính phủ xin phép đăng cai tổ chức Năm quốc gia khởi nghiệp – Quảng Nam 2023.

Theo tờ trình, Năm quốc gia khởi nghiệp – Quảng Nam 2023 có chủ đề “Quảng Nam – Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp”, khai mạc vào tháng 3.2023 tại Khu Công nghiệp THACO Chu Lai, tỉnh Quảng Nam; tổng kết, bế mạc vào tháng 12.2023 tại TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Sôi nổi các hoạt động về khởi nghiệp đã được tổ chức
Sôi nổi các hoạt động về khởi nghiệp đã được tổ chức

Việc đề xuất đăng cai dựa trên nhu cầu thực tiễn và khát vọng đổi mới, sáng tạo. Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị thống nhất chủ trương và giao các Bộ, ban, ngành, đoàn thể liên quan phối hợp với tỉnh Quảng Nam tổ chức sự kiện này.Theo phương án của tỉnh Quảng Nam, cơ quan đồng chủ trì gồm có Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Kế hoạch & Đầu tư và UBND tỉnh Quảng Nam. Địa phương sẽ trình Thủ tướng phê duyệt đề án làm căn cứ để tổ chức thực hiện.

Kinh phí thực hiện “Năm quốc gia khởi nghiệp – Quảng Nam 2023” sử dụng dự toán năm 2023 thuộc các cấp ngân sách tương ứng với hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

 

Tác giả: Phan Vinh

Comment here