Khởi nghiệpTin Quảng NamTin tức sự kiện

Những nút thắt khởi nghiệp Quảng Nam

Tại Quảng Nam tinh thần khởi nghiệp (KN) sáng tạo, đổi mới đã lan tỏa rộng rãi, ngày càng có nhiều mô hình được hình thành và phát huy hiệu quả kinh tế, các hoạt động hỗ trợ KN được triển khai bài bản, có hệ thống và phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức.

Có thể thấy khởi nghiệp đang là xu thế toàn cầu, trong đó ngành nghề được quan tâm nhiều nhất đó là công nghệ thông tin, nông sản thực phẩm, các loại hình dịch vụ, du lịch…Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận cộng đồng khởi nghiệp trong Hệ STKN của tỉnh vẫn còn yếu và bị động.

Khởi nghiệp du lịch từ làng nghề truyền thống đang được nhiều người khôi phục và gìn giữ
Khởi nghiệp du lịch từ làng nghề truyền thống đang được nhiều người khôi phục và gìn giữ

Cộng đồng KN tại Quảng Nam tiếp cận chính sách về khởi nghiệp còn nhiều hạn chế. Mặc dù hành lang pháp lý và cơ chế chính sách về KN đã được ban hành khá đủ.  Đa số mô hình KN tại Quảng Nam hiện mang bóng dáng khởi sự kinh doanh, chưa phải KN mà chỉ dừng ở quy mô hộ gia đình, chủ thể KN “vừa là ông chủ vừa là nhân viên”. Còn một điểm hạn chế nữa là Quảng Nam chưa quen với kêu gọi vốn, chưa quen có nhà đầu tư. Thực trạng này không riêng Quảng Nam mà là vấn đề chung của nhiều địa phương.

Để cải được những tình trạng trên, chính chủ thể khởi nghiệp cần phải tư duy cải tiến liên tục, thường xuyên để “bơm” giá trị vào sản phẩm. Bên cạnh đó, còn phải biết tận dụng phát triển du lịch gắn với làng nghề để thúc đẩy phát triển sản phẩm truyền thống và du lịch của mỗi địa phương. Và cuối cùng, các chủ thể KN phải xác định việc đi cùng nhau, liên kết hợp tác để phát triển.

Tác giả: Phan Vinh

Comment here