Khởi nghiệpSự kiện khởi nghiệpTin Quảng NamTin trong nướcTin tức sự kiện

Thành lập hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định số 465/QĐ – UBND ngày 23.02.2022 về việc thành lập Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam cùng với danh sách cố vấn kèm theo.

Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam ra đời với sứ mệnh sẽ trở thành một cấu phần quan trọng của Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam.

Việc thành lập Hội đồng cố vấn góp phần hỗ trợ cộng đồng, đào tạo, cố vấn, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
Việc thành lập Hội đồng cố vấn góp phần hỗ trợ cộng đồng, đào tạo, cố vấn, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Theo đó Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam do ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mozart Việt Nam làm chủ tịch Hội Đồng; Phó chủ tịch là ông Phạm Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty CP đăng kiểm Quảng Nam.

Hội đồng cố vấn có trách nhiệm hỗ trợ cộng đồng, đào tạo, cố vấn, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Hội đồng là tổ chức tự nguyện, bình đẳng, thống nhất hành động; kết nối cố vấn quốc gia hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng khởi nghiệp, cống hiến giá trị của bản thân cho xã hội.

Hội đồng được phép sử dụng con dấu của Công ty Cổ phần Mozart Việt Nam khi Chủ tịch Hội đồng ký, sử dụng con dấu của Công ty CP đăng kiểm Quảng Nam khi Phó Chủ tịch Hội đồng ký các văn bản liên quan đến hoạt động của Hội đồng.

Tác giả: