Đưa sản phẩm Quảng Nam vươn xa

Những năm qua, với sự tác động của nhiều nguồn lực, hằng trăm sản phẩm từ chương trình OCOP, dự án khởi nghiệp được sản xuất và công bố. Thế nhưng, câ

Xem thêm