Khởi nghiệpTin Quảng Nam

Đa dang sản phẩm của HTX Quế Trà My – Minh Phúc

Thương hiệu quế Trà My ngày càng vươn xa, khẳng định vị thế trên thị trường.

Tác giả: Phan Vinh - Thu Trang - Phan Hải

Comment here