Khởi nghiệpTin trong nướcTin tức sự kiện

Ban Chấp hành Hội Doanh nhân Quảng Nam phía Nam nhiệm kỳ 2023 – 2027 được thành lập

Tại chương trình “QNB – Hành trình mới” đã ra mắt Ban Chấp hành QNB nhiệm kỳ II (2023 – 2027) với 13 thành viên thường trực; ông Đỗ Xuân Diện làm Chủ tịch QNB.

Tác giả: Phan Vinh - Phan Hải - Thu Trang

Comment here