Khởi nghiệp

Khởi nghiệp thành công với thương hiệu đũa Nam Dương

Anh Võ Xuân Quâng (40 tuổi, xã Đại Phong, Đại Lộc) đã gặp phải một tai nạn khá nặng từ nhỏ. Tuy nhiên, không đầu hàng trước số phận, anh đã khởi nghiệp thành công với thương hiệu đũa Nam Dương. Sản phẩm được ưa chuộng cả trong và ngoài nước.

Tác giả: Phan Vinh - Phan Hải - Thu Trang

Comment here