Tin Quảng NamTin tức sự kiện

Thể lệ cuộc thi báo chí “Những tấm gương khởi nghiệp – sáng tạo” năm 2017

UBND TỈNH QUẢNG NAM
BÁN TỔ CHỨC CUỘC THI BÁO CHÍ “NHỮNG TẤM GƯƠNG KHỞI NGHIỆP – SÁNG TẠO”         Số: 29/TB-BTCCTBC

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Quảng Nam, ngày 03  tháng 4  năm 2017

THÔNG BÁO
 Thể lệ cuộc thi báo chí “Những tấm gương khởi nghiệp – sáng tạo” năm 2017

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi báo chí “Những tấm gương khởi nghiệp – sáng tạo” năm 2017, Ban Tổ chức thông báo Thể lệ cuộc thi báo chí “Những tấm gương khởi nghiệp – sáng tạo” năm 2017 như sau:
I- Chủ đề cuộc thi: “Những tấm gương Khởi nghiệp – sáng tạo”. Đối tượng phản ánh của cuộc thi là những doanh nghiệp, cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động khởi nghiệp – sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (kể cả người nước ngoài đang sinh sống, làm ăn tại Quảng Nam); trong đó, ưu tiên các đối tượng hoạt động khởi nghiệp – sáng tạo trên các lĩnh vực: nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ.
II- Cơ quan chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
III- Đơn vị tổ chức: Báo Quảng Nam, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư Quảng Nam,  Hiệp Hội Doanh nhân Quảng Nam.
 IV- Đối tượng dự thi:
– Các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài tỉnh Quảng Nam.
– Người dự thi phải chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức và trước pháp luật về sự khách quan, tính trung thực, chính xác về hình ảnh, số liệu, địa chỉ và mọi thông tin khác được thể hiện trong tác phẩm dự thi.
– Mỗi tác giả có thể gửi dự thi 01 hoặc nhiều tác phẩm. Ngoài bì thư hoặc dưới mỗi tác phẩm phải ghi rõ: Tác phẩm tham dự Cuộc thi báo chí  “Những tấm gương khởi nghiệp – sáng tạo” năm 2017; kèm theo họ và tên, địa chỉ, điện thoại, email của tác giả để Ban Tổ chức tiện liên hệ khi cần thiết.

VI- Thời gian phát động, tổng kết và trao thưởng cuộc thi:
Thời gian dự thi: Từ ngày 02/4/2017 đến 25/9/2017.
Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Tòa soạn Báo Quảng Nam- 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Người dự thi có thể gửi tác phẩm dự thi qua đường bưu điện hoặc email: toasoan@baoquangnam.com.vn
Thời gian chấm chọn tác phẩm: Từ ngày 28/9/2017 đến ngày 05/10/2017.
Tổng kết và trao thưởng: Từ ngày 10/10 đến 12/10/2017, nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

VII- Quy định về tác phẩm dự thi:
Về hình thức:
– Đối với báo viết: Bài phản ánh và các tác phẩm thuộc thể loại Ký báo chí (ghi chép, phóng sự, bút ký, ký sự). Bài dự thi phải gửi kèm ảnh minh họa, số chữ tối đa đối với Bài phản ánh là 1.000 chữ, đối với các bài thuộc thể Ký báo chí không quá 1.500 chữ.
– Đối với báo ảnh: Phóng sự ảnh từ 6 – 10 ảnh/phóng sự.
– Đối với báo hình: Phóng sự ngắn từ 5 – 7 phút; Phóng sự dài từ 10 – 15 phút; Phim tài liệu tối đa 25 phút.

 1. Về nội dung:

 – Tác phẩm dự thi phải phản ảnh về người thật việc thật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; có địa chỉ rõ ràng của tổ chức, cá nhân khởi nghiệp – sáng tạo; họ, tên, địa chỉ của nhân vật thể hiện trong tác phẩm.
– Ban Tổ chức không xét giải các tác phẩm không đảm bảo sự trung thực về đối tượng phản ánh; tính chính xác của các số liệu và phát ngôn trong tác phẩm. Trường hợp phát hiện có sai sót lớn về nội dung tác phẩm, Ban Tổ chức sẽ không trao thưởng cho tác phẩm đoạt giải; hoặc không chi trả nhuận bút tác phẩm và phản hồi trực tiếp cho tác giả qua email.
– Không chấp nhận những bài dự thi phản ánh về các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

VIII- Thể thức chấm chọn
Vòng sơ khảo: Ban Tổ chức sẽ thành lập Ban sơ khảo để chấm chọn, xét duyệt bước đầu toàn bộ tác phẩm dự thi. Những tác phẩm dự thi được xét duyệt qua Vòng sơ khảo, sẽ được đăng, phát trên các ấn phẩm báo in của Báo Quảng Nam và trên báo Quảng Nam điện tử, tại địa chỉ: www. baoquangnam.vn
Vòng chung khảo: Ban Tổ chức sẽ thành lập Ban Giám khảo gồm các nhà báo chuyên nghiệp, có năng lực và uy tín trên các lĩnh vực báo viết, báo ảnh, báo hình. Việc chấm chọn, xét giải sẽ thực hiện một cách công tâm, khách quan theo đúng thể thức chấm chọn, xét giải do Ban Tổ chức ban hành. Tác phẩm được trao thưởng sẽ được công bố công khai trên báo in và báo Quảng Nam điện tử.

 IX- Cơ cấu giải thưởng
1. Đối với báo viết:
– 01 giải Nhất:  08 triệu đồng;
– 02 giải Nhì: 6 triệu đồng/giải;
– 02 giải Ba:  4 triệu đồng/giải;
– 03- 05 giải Khuyến khích: 2 triệu đồng/giải.

 1. Đối với báo hình
  – 01 giải Nhất:  08 triệu đồng;
  – 02 giải Nhì: 6 triệu đồng/giải;
  – 02 giải Ba:  4 triệu đồng/giải;
  – 03- 05 giải Khuyến khích: 2 triệu đồng/giải.
 1. Đối với ảnh báo chí
  – 01 giải Nhất:  08 triệu đồng;
  – 01 giải Nhì: 6 triệu đồng;
  – 02 giải Ba:  4 triệu đồng/giải;
  – 03 giải Khuyến khích: 2 triệu đồng/giải.
  Tác giả có tác phẩm đoạt giải thưởng sẽ được nhận Bằng công nhận và tiền thưởng của Ban Tổ chức.

                                                              TRƯỞNG  BAN TỔ CHỨC                                                                                                                   (Đã ký)

                                                            PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
                                                                      Lê Trí Thanh

Tác giả: