Từ canh tân đến khởi nghiệp

(Xuân Quý Mão) - Quảng Nam đăng cai tổ chức chuỗi sự kiện khởi động Năm quốc gia khởi nghiệp - 2023. Từ đây, hồi quang lịch sử vùng đất mở với tư tưởn

Xem thêm

Khởi nghiệp vì cộng đồng

Chương trình phát triển dự án khởi nghiệp quốc gia năm 2022 vừa vinh danh dự án “Nâng tầm thương hiệu sản phẩm làng nghề” của bà Lê Thị Ngọc Tầm - Giá

Xem thêm