Thông tin liên hệ

Tổ Công tác Khởi nghiệp Sáng tạo Quảng Nam 54 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam. Ông Phạm Ngọc Sinh, Tổ trưởng, ĐT: 0913.480.467, Email:sinhkhcn@gmail.com

Xem thêm