Quy định cụ thể QĐ 1753

Quy định cụ thể kèm theo Quyết định 1753/QĐ-UBND quy định về đánh giá, công nhận và khuyến khích ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo

Tác giả: