Khởi nghiệpNăm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023

Khởi nghiệp Quảng Nam đẩy mạnh phát triển

Với những hoạt động và giải pháp trọng tâm, Quảng Nam được đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu về hợp tác, liên kết trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Khởi nghiệp mở Quảng Nam được xây dựng trên nền tảng truyền thống canh tân, đổi mới của quê hương, nhất là sự quyết tâm dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo. Tỉnh Quảng Nam chọn thanh niên làm nòng cốt để phát triển kinh tế nên lãnh đạo tỉnh sẵn sàng đồng hành, tổ chức các cuộc đối thoại để lắng nghe tất cả các yêu cầu, kiến nghị, khó khăn của thanh niên trong quá trình khởi nghiệp.

Những việc đã làm

Tỉnh Quảng Nam đã trải qua hành trình 5 năm triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tỉnh đã chủ động phối hợp tổ chức các diễn đàn, hội thảo, sự kiện…về kỹ năng, kiến thức xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia và vùng… Chính từ các hoạt động hợp tác và kết nối, Quảng Nam đã trở thành địa phương dẫn đầu tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo, chương trình…về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, Quảng Nam cũng chú trọng đào tạo cho các đối tượng khi thường xuyên phối hợp với các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp tổ chức các khóa đào tạo cho các chuyên gia, giảng viên nguồn (ToT) khởi nghiệp sáng tạo. Các lớp tập huấn kỹ năng, kiến thức cho doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, hội viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng rất được chú trọng và quan tâm.

Hàng loạt chương trình ký kết hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam

Tỉnh còn chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức các sự kiện như Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam kết hợp Ngày hội Khởi nghiệp Phụ nữ miền Trung – Tây Nguyên, TechFest Quảng Nam lần thứ Nhất năm 2019… Những sự kiện này đã để lại tiếng vang lớn trong cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, cán bộ tỉnh tích cực tham gia vào Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo các địa phương khác như: Huế, Bình Định, Đắc Lắk, Bến Tre, Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc…với tinh thần cầu thị để học hỏi kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái địa phương.

Một điều quan trọng và góp phần không nhỏ trong tạo lập, lan tỏa mạnh mẽ văn hóa khởi nghiệp đó là đẩy mạnh tuyên truyền và truyền thông khởi nghiệp. Tỉnh đã huy động hầu hết các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương cùng lực lượng đội ngũ phóng viên, cộng tác viên đông đảo tham gia tuyên truyền, cổ động tinh thần, phong trào khởi nghiệp của tỉnh.

Ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tham quan mô hình khởi nghiệp

Đồng thời với nguồn lực về trí tuệ, con người, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo thực hiện xã hội hóa, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và hoạt động truyền thông để tổ chức Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo hàng năm cấp tỉnh, cấp huyện và các sự kiện khởi nghiệp lớn trên địa bàn. Các các sự kiện được tổ chức thường xuyên, nổi bật, góp phần tạo nên hệ sinh thái khởi nghiệp Quảng Nam năng động, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần, văn hóa khởi nghiệp trong toàn xã hội và trang bị những kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, phụ nữ, học sinh, sinh viên…toàn tỉnh.

Tỉnh cũng đã xác định, đề cao và phát huy vai trò, sứ mệnh của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong đồng hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Bằng tâm huyết, trí tuệ và công sức của mình, các doanh nhân đã có nhiều đóng góp quan trọng trong vai trò cố vấn, tư vấn và đồng hành tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Quảng Nam. Tổng kinh phí ước tính từ xã hội hóa tham gia tổ chức và hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh ước tính đến nay gần 10 tỷ đồng.

Giải pháp trọng tâm

Hội thảo: Kết nối mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo miền Trung – Tây Nguyên

Tỉnh đặt kế hoạch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 sẽ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp mở Quảng Nam trở nên năng động, linh hoạt, kết nối mạnh mẽ mạng lưới chuyên gia, cố vấn, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia, quốc tế. Để hoàn thành sứ mệnh này, Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đề ra các nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới.

Đến nay, đa số các huyện, thị xã, thành phố tại Quảng Nam đã thành lập Hội Khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện

Hợp tác, kết nối phát triển mạnh mẽ mạng lưới tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp: Đó là tổ chức các Hội/Câu Lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh với tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp các tỉnh, thành bạn và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong cả nước. Hoạt động này nhằm xây dựng cộng đồng khởi nghiệp đông đảo, đoàn kết, năng động, sáng tạo và giúp đỡ nhau cùng hiện thực hóa khát vọng xây dựng thương hiệu doanh nhân của xứ Quảng mang tầm quốc gia, quốc tế.

Hợp tác phát triển mạng lưới cố vấn, chuyên gia khởi nghiệp toàn quốc: Cần hoàn thành mục tiêu đào tạo đội ngũ cố vấn, chuyên gia tỉnh để đến năm 2025, họ sẽ trở thành lực lượng chủ chốt trong truyền lửa khởi nghiệp; Đào tạo, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp…hướng đến xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững. Thường xuyên củng cố và mở rộng Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp sáng tạo tỉnh. Thực hiện thành công Đề án đào tạo giảng viên khởi nghiệp tỉnh đến năm 2025.

Quảng Nam tuyên dương ý tưởng, dự án khởi nghiệp xuất sắc năm 2022

Đẩy mạnh tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp: Hỗ trợ tối đa khi doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về thành lập doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua tiếp và gặp mặt doanh nghiệp theo định kỳ hằng tháng. Tổ chức các hội thảo chuyên sâu về kiến thức khởi nghiệp như các hội thảo về tư vấn pháp lý, phát triển kinh doanh, kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tư vấn, cố vấn, nhà đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư mạo hiểm. Cùng với đó, tỉnh sẽ tập trung cho việc liên kết ươm mầm, phát triển và hoàn thiện ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Tham gia tích cực các chương trình khởi nghiệp quốc gia do các cơ quan, tổ chức Trung ương tổ chức hàng năm.

Khuyến khích, vận động và kêu gọi cộng đồng doanh nhân: Vai trò của doanh nhân là rất lớn trong việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Bởi vậy, doanh nghiệp cần tham gia đồng hành, hỗ trợ khởi nghiệp và đóng góp xây dựng các Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn các huyện xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp và tham gia đồng hành, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, nhất là đối với ý tưởng của học sinh, sinh viên; Vận động các Startups thành công trong việc hỗ trợ phát triển các ý tưởng, dự án khởi nghiệp kế cận.

Khai mạc Năm Quốc gia Khởi nghiệp Quảng Nam 2023

Chủ động phối hợp tích cực đăng cai tổ chức các sự kiện: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, các cơ quan cấp tỉnh, các tổ chức Ngày hội, diễn đàn, hội thảo cấp vùng, quốc gia, quốc tế chuyên sâu về Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo để hướng tới xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa phương mình.

Thông qua những hoạt động đã triển khai, tỉnh đã thu hút được các chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp hàng đầu Việt Nam, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp lớn trong cả nước…cùng tham gia trực tiếp và gián tiếp vào hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương. Tỉnh đã huy động và xã hội hóa kinh phí để tổ chức các ngày hội, diễn đàn, hội thảo về khởi nghiệp. Mặc dù còn nhiều việc cần phải làm, nhưng đánh giá chung Quảng Nam hiện đang là một trong những địa phương dẫn đầu về hợp tác, liên kết trong xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Tác giả: Thu Trang

Comment here