Chưa phân loạiKhởi nghiệpTin Quảng NamTin tức sự kiện

Hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2321/QĐ – UBND về Kế hoạch hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm thúc đẩy phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện. Kết nối mạng lưới Hội/Câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và mô hình Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp cấp huyện theo Nghị định 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.

Hội thảo Kết nối mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo miền trung - Tây Nguyên
Hội thảo Kết nối mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo miền trung – Tây Nguyên

Tiếp tục xây dựng giảng viên nguồn (ToT) có chất lượng và chuyên môn cao phục vụ việc giảng dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; hợp tác với Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia, kết nối mạng lưới khởi nghiệp vùng, quốc gia; hợp tác thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, văn hóa khởi nghiệp sâu rộng và lan tỏa mạnh mẽ trong tầng lớp nhân dân.

Đẩy mạnh truyền thông khuyến khích, tôn vinh ý tưởng, dự án khởi nghiệp; tổ chức hội thảo, diễn đàn khởi nghiệp cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của toàn xã hội; phát triển khởi nghiệp trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hoạt động hỗ trợ đi vào chiều sâu; lồng ghép chương trình, kế hoạch của tỉnh, ngành, địa phương; nhất là chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) và chương trình sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

 

Tác giả: Phan Vinh

Comment here