Sự kiện khởi nghiệp

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp

  1. Thể lệ Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo năm 2017 (Tải về)
  2. Kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2017 (Tải về)
Tác giả: