Bế mạc Techfest Quảng Nam 2022

Sáng 19/6, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ Bế mạc Ngày hội Khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam lần thứ Ba - Khởi nghiệp sá

Xem thêm