Kế hoạchTechFest Quảng NamTechFest Quảng Nam 2019Tin Quảng NamTin tức sự kiện

Quảng Nam: Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo – TechFest Quang Nam 2019.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5), hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Nhất, năm 2019.

Mục đích kế hoạch nhằm tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2019, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ với các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu thành tựu khoa học và công nghệ tỉnh; tạo tinh thần, động lực cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; thực hiện thắng lợi 5 mục tiêu của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Đẩy mạnh liên kết Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (KNST), kết nối các chủ thể Hệ sinh thái, giới thiệu các dự án khởi nghiệp và lan tỏa tinh thần, văn hóa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, góp phần thực hiện bình đẳng giới.

Theo kế hoạch, các hoạt động kỷ niệm diễn ra 03 ngày (từ ngày 16/5/2019 đến ngày 18/5/2019) tại địa điểm chính Trường Đại học Quảng Nam với các hoạt động như hội thảo “Phát triển các giải pháp sáng tạo khoa học – kỹ thuật tỉnh Quảng Nam”;  Diễn đàn “Khởi nghiệp du lịch thông minh và ký kết Chương trình hợp tác giữa Tổ Công tác Hỗ trợ KNST tỉnh với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh”; Tổ chức Lễ Kỷ niệm và Khai mạc sự kiện; Diễn đàn “Sinh viên Quảng Nam với KNST thời đại 4.0”; Hội nghị Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam; Hội thảo Giải pháp tăng cường ứng dụng tiến bộ KH&CN vào thực tế sản xuất và đời sống; Diễn đàn “Khơi nguồn ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cho học sinh Trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam”; Lễ phát động: “Phụ nữ với khởi nghiệp sáng tạo năm 2019”. Ngoài ra còn có các hoạt động trưng bày, giới thiệu kết quả khoa học và công nghệ, sản phẩm khởi nghiệp tỉnh và sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ cụm miền Trung và Tây Nguyên.

UBND tỉnh yêu cầu các sự kiện, hội nghị, hội thảo, diễn đàn được tổ chức theo đúng chuyên đề, bám sát Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 và Kế hoạch Hệ sinh thái KNST tỉnh đến năm 2025; đề xuất các giải pháp hiệu quả, thiết thực để đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ, tạo lập Hệ sinh thái KNST trên địa bàn tỉnh; phát huy vai trò của các cơ quan được giao chủ trì, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

Cũng trong thời gian này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và UBND tỉnh phối hợp tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp khu vực miền Trung – 2019 với các hoạt động: Triển lãm Hành trình Phụ nữ khởi nghiệp, Hội chợ sản phẩm nông nghiệp an toàn; Thuyết trình gọi vốn, tư vấn hoàn thiện mô hình kinh doanh, kết nối xây dựng thương hiệu, marketing, tiêu thụ sản phẩm; Hội thảo “giải pháp phát triển HTX liên kết theo chuỗi giá trị, kết nối tíndụng và tiêu thụ sản phẩm”; Tập huấn “Chương trình Việt Nam Digital 4.0” cho sinh viên trường Đại học Quảng Nam (Giảng viên: Google) và Công bố kết quả vòng sơ khảo Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp khu vực miền Trung.

Tác giả: