Tin Quảng NamTin tức sự kiện

Hội thảo xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Quảng Nam giai đoạn 2017 -2025

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2017, ngày 25/8/2017,  tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam, Tổ Công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Tổ Công tác) phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo góp ý Đề án “Hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2017-2025 tỉnh Quảng Nam” (Lần thứ Nhất). Anh Phạm Ngọc Sinh – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Tổ trưởng Tổ Công tác và Chị Trương Thị Lộc, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh chủ trì, với sự tham gia của các thành viên Tổ Công tác, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ KNST Hội An, Tam Kỳ, Chu Lai – Núi Thành và CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Quảng Nam.

Tại Hội thảo, các tham luận tập trung đánh giá các nội dung cần thực hiện trong Đề án “Hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2017-2025 tỉnh Quảng Nam” và thành phần các tổ chức thực hiện Đề án. Bên cạnh đó, các tham luận còn tập trung trao đổi vào nguồn kinh phí và hệ thống giải pháp thực hiện Đề án,….nhằm hoàn thiện Đề án trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, từng bước tạo lập môi trường thuận lợi cho cá nhân, nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (gọi tắt là Start-ups) để thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và đẩy mạnh sáng tạo trong doanh nghiệp.

Chị Trương Thị Lộc, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh cho rằng việc tích hợp Đề án 844 và Đề án 939 của Chính phủ là chủ trương đúng đắn, phù hợp với địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để lồng ghép, kết nối và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong nhân dân. Kết luận Hội thảo, Anh Phạm Ngọc Sinh – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Tổ trưởng Tổ Công tác khẳng định: Đây là Đề án khung của UBND tỉnh, trong đó chú trọng xác định lộ trình, nguồn kinh phí thực hiện; đồng thời, Đề án cần xác định rõ, cụ thể trách nhiệm của các cơ quan liên quan thực hiện Đề án.

Nguyễn Thị Thùy – Sở Khoa học & Công nghệ

Tác giả: