Tin Quảng NamTin tức sự kiện

Quy chế hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam

 Ngày 2.6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1487/QĐ-UBND về việc thành lập và quy chế tổ chức, hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam.
Giao diện website Cổng thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quảng Nam. Ảnh chụp màn hình.
Giao diện website Cổng thông tin khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam (ảnh chụp màn hình).

Cổng thông tin khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam có tên truy cập: http://khoinghiep.quangnam.gov.vn. Thành viên Ban Biên tập chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung, bản quyền của thông tin đăng tải; thực hiện nghiêm các quy định về chế độ bảo mật.

Các nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin phải đảm bảo tính thời sự, chính xác, có nguồn gốc rõ ràng và phù hợp mục đích. Thành viên hoặc cộng tác viên phải chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung thông tin cung cấp.

Trong đó, khuyến khích các nội dung thông tin liên quan đến nghiên cứu đề xuất cơ chế, giải pháp, trao đổi kinh nghiệm đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và các mô hình khởi nghiệp sáng tạo thành công.

Cổng thông tin khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam đăng tải toàn bộ quy hoạch, cơ chế, chính sách thu hút, hỗ trợ đầu tư của tỉnh, chú ý tập trung lĩnh vực du lịch, nông nghiệp và phát triển nông thôn, cơ khí, công nghiệp và công nghệ thông tin…

Chế độ nhuận bút, thù lao đối với nội dung thông tin được đăng tải và quản lý cổng thông tin thực hiện theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 20.3.2015 của UBND tỉnh về quy định chế độ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, bản tin trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, hệ số nhuận bút áp dụng theo mức 10 – 30% khung nhuận bút quy định tại Khoản 1, Điều 4 và nhuận bút khuyến khích sáng tạo theo Điều 5 của quy định nêu trên.

Trưởng ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh chịu trách nhiệm đăng ký thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp theo quy định của Bộ Thông tin và truyền thông về hoạt động, quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

Ban Biên tập do Trưởng ban Điều hành quyết định thành lập; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Quảng Nam chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật đảm bảo website hoạt động an toàn, ổn định trên mạng internet.

Quyết định 1487/QĐ-UBND tải về tại đây

Quy chế kèm theo QĐ số 1487/QĐ-UBND tải về tại đây

 
Tác giả: