Chưa phân loại

PHÓNG SỰ: NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO, CHUYỂN ĐỔI ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

Ngày 23.7, Hội LHPN TP Tam Kỳ tổ chức Ngày hội “Khởi nghiệp, sáng tạo, chuyển đổi để phát triển năm 2022”. Chương trình lần này đã thu hút lượng lớn sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, sản phẩm Ocop, xanh, sạch của các xã, phường trên địa bàn TP Tam Kỳ tham gia. Các sản phẩm tham gia không chỉ thân thiện môi trường, sản xuất hữu cơ mà còn mang lại giá trị an toàn cho sức khỏe.

Tác giả: Phan Vinh

Comment here