Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023Tin Quảng NamTin tức sự kiện

Điều chỉnh thành viên Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định về việc điều chỉnh thành viên Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh.

Theo đó, bà Đỗ Thị Điểm: Chuyên viên Phòng Công tác chính trị – Học sinh sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo đảm nhận chức vụ thành viên Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh thay cho Ông Hồ Vĩnh Sanh: Chuyên viên Phòng Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo.

* Lý do: Chuyển đổi vị trí công tác.

QĐ điều chỉnh thành viên Ban dieu hanh

Tác giả:

Comment here