Khởi nghiệpTin Quảng NamTin tức sự kiện

TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Sáng 21.10, Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam tổ chức hội đồng đánh giá, công nhận và khuyến khích ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022.

Tác giả: Phan Vinh

Comment here