TechFest Quảng NamTin Quảng NamTin tức sự kiện

Thông cáo báo chí Techfest Quảng Nam 2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ Hai –
TechFest Quang Nam 2021, Chủ đề “Quảng Nam- vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo”

Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ 2 – TechFest Quảng Nam 2021, chủ đề “Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo” là sự kiện quan trọng chào mừng 55 năm danh xưng Quảng Nam (1471- 2021), chào mừng 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2021), Ngày giải phóng quê hương (24/3), Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp. Sự kiện nhằm phát huy và khơi dậy truyền thống canh tân, đổi mới; tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân cho mọi tầng lớp nhân dân; tạo lập văn hóa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh liên kết Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (KNST), kết nối các chủ thể Hệ sinh thái địa phương; kết nối Hệ sinh thái khởi nghiệp khu vực miền Trung – Tây Nguyên; giới thiệu, quảng bá, trưng bày các dự án, sản phẩm KNST, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam; thúc đẩy tinh thân KNST của thanh niên, nông dân, phụ nữ, học sinh, sinh viên.
1. Thời gian tổ chức
03 ngày (từ ngày 23/3/2021 đến ngày 25/3/2021)
2. Địa điểm tổ chức:
Trung tâm Văn hóa Quảng Nam
(Số 8 đường Trần Hưng Đạo, Tam Kỳ, Quảng Nam)
3. Các hoạt động chính:
3.1. Các hoạt động Hội nghị/ Hội thảo/ Diễn đàn:
* Ngày 23 tháng 3 năm 2021 (Ngày thứ nhất), với Chủ đề: Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo tạo dựng tương lai nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (1931-2021)
a) Buổi sáng:
– Lễ Khai mạc TechFest Quảng Nam lần thứ 2 với chủ đề: Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo
+ Thời gian: Từ 7h30 – 8h30
+ Địa điểm: Tại Hội trường nhỏ- Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam
– Đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên và chương trình tuyên dương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu
+ Địa điểm: Tại Hội trường nhỏ – Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam
+ Thời gian: Từ 9h00 – 11h30
b) Buổi chiều
– Hội thảo: “Khởi nghiệp du lịch sáng tạo trên nền tảng giá trị bản địa”
+ Thời gian: Từ 13h30- 17h00
+ Địa điểm: Hội trường nhỏ-Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam
* Ngày 24 tháng 3 năm 2021(Ngày thứ hai), Chủ đề: Quảng Nam với khởi nghiệp miền Trung – Tây Nguyên.
a) Buổi sáng:
– Hội thảo “Kết mối mạng lưới Hệ sinh thái khởi nghiêp sáng tạo miền Trung – Tây Nguyên”
+ Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00.
+ Địa điểm: Hội trường nhỏ-Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam
b) Buổi chiều
– Diễn đàn “Nông dân Quảng Nam – khởi nghiệp sáng tạo từ sản phẩm địa phương”
+ Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30.
+ Địa điểm: Hội trường nhỏ-Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam
* Ngày 25 tháng 3 năm 2021(Ngày thứ ba), Chủ đề: Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP
a) Buổi sáng:
– Diễn đàn “Phụ nữ sáng tạo và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp” và phat động Chương trình Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021
+ Thời gian: Từ 8h00 – 10h00
+ Địa điểm: Hội trường nhỏ-Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam
– Lễ Bế mạc Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo lần thứ 2 – 2021 với chủ đề “Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo
+ Thời gian: 10h30 – 11h00
+ Địa điểm: Hội trường nhỏ-Trung tâm Văn hóa tỉnh
3.2. Các hoạt động kết nối, giới thiệu ý tưởng dự án khởi nghiệp, sản phẩm OCOP với nhà đầu tư, cố vấn khởi nghiệp.
a) Thời gian: Diễn ra xuyên suốt trong thời gian tổ chức TechFest Quảng Nam lần thứ 2.
b) Địa điểm: Khu làm việc của Ban Tổ chức – Khu trưng bày, Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam
3.3. Các hoạt động trong chuỗi sự kiện Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ 2
a) Khánh thành trùng tu Biểu tượng “Ngũ phụng tề phi” để khuyến khích tinh thần học tập, sáng tạo nhằm lan tỏa tinh thần “Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo.
– Thời gian: Trước khi diễn ra Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo lần 2.
– Địa điểm: Tại Không gian VINA STARTUP (Tam Kỳ)
– Đơn vị thực hiện: Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam.
b) Hội nghị giới thiệu cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam cho cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo toàn tỉnh
– Thời gian: Trước khi diễn ra Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo lần 2.
– Địa điểm: Tại Cà phê Khởi nghiệp (Tam Kỳ)
– Đơn vị thực hiện: Ban Điều hành.
c) Tổ chức điềm cầu tập huấn trực tuyến với Bộ Khoa học và Công nghệ về mô hình TechFest vùng và chuyên ngành.
– Thời gian: Trước khi diễn ra Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo lần 2, theo Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ
– Địa điểm: Ủy ban nhân dân tỉnh
– Đơn vị thực hiện: Ban Điều hành.
4. Hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo tỉnh; OCOP; sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
4.1. Đơn vị tham gia
100 gian trưng bày sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo tỉnh; OCOP; sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trong tỉnh và các tỉnh bạn từ Quảng Bình đến Phú Yên và các tỉnh vùng Tây Nguyên
4.2. Thời gian trưng bày:
Từ 15h00 ngày 22/3 đến 16h00, ngày 25/3/2021
5. Chương trình nghệ thuật:
5.1. Đêm thứ Nhất, từ 7h00 đến 8h30, ngày 23 tháng 3 năm 2021.
a) Chương trình âm nhạc đường phố: Âm vang Tuổi trẻ Quảng Nam (Chào mừng 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (1931-2011)) với các nội dung ca ngợi Bác, Đảng, tuổi trẻ và quê hương;….
b) Địa điểm: Sân khấu ngoài trời tại Trung tâm văn hóa tỉnh.
5.2. Đêm thứ Hai, từ 7h00 đến 9h00, ngày 24 tháng 3 năm 2021
a) Chủ đề: Quảng Nam – hội tụ văn hóa và lan tỏa khởi nghiệp (Chào mừng 550 năm danh xưng Quảng Nam (1471-2011)) với các nội dung về giá trị văn hóa (dân ca, hò khoan, bài chòi, cồng chiêng,….)
b) Địa điểm: Sân khấu ngoài trời tại Trung tâm văn hóa tỉnh.
6. Cơ quan chỉ đạo và thực hiện:
a) Cơ quan chỉ đạo:
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
b) Cơ quan tổ chức thực hiện:
– Ban Điều hành Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh;
– Tỉnh đoàn;
– Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
– Hội Nông dân tỉnh;
– Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;
– Chương trình mỗi xã một sản phẩm;
– Chương trình sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
7. Cơ quan và doanh nghiệp đồng hành:
a) Hội doanh nhân Quảng Nam phía Nam (QNB)
b) VNPT Quảng Nam
c) AIA Quảng Nam
d) Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành
đ) Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam
e) Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn
8. Thông tin liên hệ, hỗ trợ:
a) Ông: Phạm Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh. Điện thoại/Zalo: 0913.480.467, Email: sinhkhcn@gmail.com;
b) Ông: Hoàng Ngọc Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Điện thoại/Zalo: 0942.563.058, Email: hvthanhtdqnam@gmail.com;
c) Bà: Nguyễn Thị Liên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. Điện thoại/Zalo: 0902.512.962, Email: liennguyen940@gmail.com.
d) Ông Lê Ngọc Tường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Điện thoại/Zalo: 0947355595,
đ) Ông Nguyễn Út – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Điện thoại/Zalo: 0983001426,
9. Mạng xã hội đăng tải TechFest Quảng Nam 2021:
a) Zalo: Khởi nghiệp sáng tạo xứ Quảng
b) FB: KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO XỨ QUẢNG
Xin trân trọng gửi đến quý cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương, các đơn vị tài trợ,… lời cảm ơn chân thành và sâu sắc. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự phối hợp và hỗ trợ nhiều hơn nữa từ phía các cơ quan thông tấn, báo chí, các đơn vị tài trợ… để Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ 2 – TechFest Quảng Nam 2021, chủ đề “Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo” thành công tốt đẹp.

​​​
BAN TỔ CHỨC

Tác giả: