TechFest Quảng Nam

Mời tham gia Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ 2 – TechFest Quang Nam 2021

Nhân Kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471-2021) và triển khai thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg, ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 676/KH-UBND ngày 03/02/2020 về tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh lần thứ Hai–TechFest Quang Nam 2021, với chủ đề: Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo, trong thời gian: 03 (Ba) ngày (dự kiến từ ngày 23 đến 25 tháng 3 năm 2021), tại Trung tâm Văn hóa tỉnh (Tam Kỳ, QuảngNam).

Ngày hội Techfest Quảng Nam 2021 với các hoạt động chính  Diễn đàn/ Hội thảo về Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo vùng Nam Trung bộ – Tây Nguyên và trưng bày, kết nối và giới thiệu các ý tưởng, dự án, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo.
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam trân trọng kính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo các cơ quan liên quan tuyển chọn từ 02-03 ý tưởng, dự án, sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của địa phương tham gia trưng bày, kết nối tại TechFest Quang Nam 2021.

Để chuẩn bị chu đáo cho công mtác chuẩn bị, xin vui lòng đăng ký trước ngày 10/3/2021 và gửi cho:

Ban Điều hành Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam
Số 54 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
(Chi tiết, xin vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Văn Dũng – Thư ký Ban Điều hành – SĐT: 0914065566 – Email: dieugiadi@gmail.com )

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo các
đơn vị tham gia TechFest Quang Nam 2021, góp phần kết nối và lan tỏa Hệ sinh
thái khởi nghiệp sáng tạo./.

File Giấy mời đính kèm tải về tại đây

Tác giả: