Khởi nghiệpTin Quảng NamTin tức sự kiện

Thành lập Hội Khởi nghiệp – Sáng tạo huyện Duy Xuyên

Ngày 14.09, UBND huyện Duy Xuyên vừa ban hành kế hoạch thành lập Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Duy Xuyên.

Hội khởi nghiệp sáng tạo huyện Duy Xuyên là nơi kết nối không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cung cấp thông tin, dịch vụ cần thiết và điều kiện hạ tầng tốt nhất cho các cá nhân, tổ chức khởi nghiệp hoạt động. Là nơi ươm tạo các doanh nghiệp khởi nghiệp Duy Xuyên.

Sáp nhập Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo huyện Duy Xuyên được thành lập năm 2018 vào Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Duy Xuyên và giới thiệu kết nạp các thành viên khởi nghiệp khác. Mục đích của Hội khởi nghiệp sáng tạo là xây dựng mạng lưới khởi nghiệp, thúc đẩy và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn huyện. Kết nối các nguồn lực đầu tư: nhà tư vấn, nhà đầu tư, doanh nhân, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các nhà hoạch định chính sách. Nuôi dưỡng, kết nối, phát triển các ý tưởng kinh doanh, dự án khởi nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm lập nghiệp.

Sáp nhập CLB Khởi nghiệp sáng tạo huyện Duy Xuyên được thành lập năm 2018 vào Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Duy Xuyên
Sáp nhập CLB Khởi nghiệp sáng tạo huyện Duy Xuyên vào Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Duy Xuyên

Hội hoạt động độc lập theo hình thức mở, trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm về kinh phí, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; không vì mục đích lợi nhuận;Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ hội. Kinh phí hoạt động của Hội do các Thành viên đóng góp và tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

Việc ra đời Hội Khởi nghiệp sáng tạo sẽ nâng cao vai trò, tư cách pháp nhân của tổ chức trong hoạt động hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương.

Tác giả: Phan Vinh

Comment here