Tin Quảng NamTin tức sự kiện

Công bố thành lập Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh

Chiều nay 14.2, tại TP.Tam Kỳ diễn ra hội nghị công bố thành lập Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp (KN) sáng tạo tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đến dự.
Ông Phạm Ngọc Sinh - Phó Giám đốc Sở KH-CN thay mặt Ban điều hành nhận hoa chúc mừng từ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân. Ảnh: VINH ANH
Ông Phạm Ngọc Sinh – Phó Giám đốc Sở KH-CN thay mặt Ban điều hành nhận hoa chúc mừng từ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân. Ảnh: VINH ANH

Ban điều hành hỗ trợ KN sáng tạo tỉnh được thành lập theo Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 6.2.2020 của UBND tỉnh, do ông Phạm Ngọc Sinh – Phó Giám đốc Sở KH-CN làm Trưởng ban.

Ban điều hành có nhiệm vụ giúp Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phụ trách công tác KN) trong xây dựng hệ sinh thái KN đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam và thực hiện chức năng điều phối chung các hoạt động liên quan đến KN trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chủ trì và phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái KN đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh…

Ban điều hành hỗ trợ KN sáng tạo tỉnh được thành lập để thay thế cho mô hình Tổ Công tác hỗ trợ KN sáng tạo tỉnh được thành lập trước đây. Ảnh: VINH ANH
Ban điều hành hỗ trợ KN sáng tạo tỉnh được thành lập thay thế mô hình Tổ công tác hỗ trợ KN sáng tạo tỉnh. Ảnh: VINH ANH

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân mong muốn các thành viên trong Ban điều hành hỗ trợ KN sáng tạo tỉnh phát huy hết tinh thần, trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao, qua đó tiếp tục góp phần thúc đẩy phong trào KN và hệ sinh thái KN trên địa bàn tỉnh khởi sắc hơn. Các sở, ban ngành có thành viên được cử tham gia Ban điều hành thì cần tạo điều kiện thuận lợi để họ thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động hỗ trợ, điều phối KN.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cũng đề nghị Ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020 như kế hoạch đã được UBND tỉnh ban hành. Trong đó, cần tập trung tham mưu để HĐND tỉnh sớm ban hành nghị quyết tổng thể về hỗ trợ KN trên địa bàn tỉnh. Đồng thời có kế hoạch chuẩn bị để tổ chức Ngày hội KN sáng tạo Quảng Nam lần thứ 2; tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn để 18/18 địa phương ban hành kế hoạch xây dựng hệ sinh thái KN cấp huyện…

Tác giả: