Tin Quảng NamTin tức sự kiện

Kết nối Đại học Quốc gia Hồ chí Minh hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam

Thực hiện Quyết định số 4396/QĐ-UBND, ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh về các nhiệm vụ trọng tâm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (KNST) tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2025; Nhân chuyến công tác dự các sự kiện của Hội đồng hương Quảng Nam tại TP. Hồ Chí Minh để kêu gọi đầu tư cho khởi nghiệp, sáng ngày 28 tháng 9 năm 2019 Tổ công tác Hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo (TCT) tỉnh có buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh về hoạt động hỗ trợ KNST.(Thành viên TCT chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Đại học Quốc gia HCM)

Sau trao đổi bàn bạt, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh và TCT thống nhất từ nay đến đầu năm 2020 hai bên sẽ có kế hoạch phối hợp khung và tổ chức ký kết Chương trình hợp tác về xây dựng Hệ sinh thái KNST giữa UBND tỉnh Quảng Nam và Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh và Chương trình sinh viên KNST vì sự phát triển Quảng Nam tại TP. Hồ Chí Minh về các nội dung: (1) Hoạt động truyền lửa KNST cho sinh viên Quảng Nam đang theo học tại Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh; (2) Tổ chức Cuộc thi sinh viên Quảng Nam với KNST, giúp cho gần 10 ngàn sinh viên Quảng Nam đang theo học tại Đại học Quốc gia HCM nhận thức đúng về khởi nghiệp; (3) Phối hợp đào tạo chuyên gia nguồn về KNST nhằm hỗ trợ cho 7.200 doanh nghiệp của tỉnh Quảng Nam và (4) Các hoạt động kết nối tư duy KNST trong cộng đồng tại tỉnh.

Tác giả: