Tin Quảng NamTin tức sự kiện

Cho phép thành lập Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Bắc Trà My

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn vừa ký Quyết định số 2512/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Bắc Trà My.

Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Bắc Trà My là tổ chức xã hội, tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND huyện Bắc Trà My và các tổ chức có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội.

Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Bắc Trà My có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Đây là một trong những mô hình Hội Khởi nghiệp sáng tạo đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, phần lớn địa phương trong tỉnh đang duy trì mô hình Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo.

Việc ra đời Hội Khởi nghiệp sáng tạo sẽ nâng cao vai trò, tư cách pháp nhân của tổ chức trong hoạt động hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương. 

Tác giả: