Khởi nghiệpTin tức sự kiện

Tổ chức lớp đào tạo kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên Quảng Nam tại Huế

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giúp sinh viên thay đổi tư duy, nhận thức, dám nghĩ, dám làm và có khát vọng biến ước mơ, ý tưởng thành hiện thực. Trong đó, những lớp đào tạo kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên sẽ là cơ hội để tăng cường các hoạt động kết nối ý tưởng cũng như  truyền cảm hứng khởi nghiệp cho sinh viên.

Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo – Đại học Huế phối hợp với Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức lớp đào tạo kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các đối tượng là sinh viên Quảng Nam đang học tập tại Huế. Thời gian dự kiến là 06 buổi, tại không gian khởi nghiệp Đại học Huế. Trong đó, 1 lớp sẽ có 30 sinh viên. Thời hạn đăng ký trước ngày 16/05/2023.

Đây là chương trình được tổ chức nhằm hỗ trợ sinh viên Quảng Nam chuẩn bị tốt nghiệp nâng cao năng lực tự tạo việc làm và tạo việc làm cho người khác, góp phần phát triển quê hương.

Ông Phạm Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam chia sẻ tại diễn đàn “Sinh viên khởi nghiệp sáng tạo vì sự phát triển tỉnh Quảng Nam lần thứ 2, năm 2022”

Trước đó, theo chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Quảng Nam và Đại học Huế về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo giai đoạn 2020 – 2025, 2 bên đã hợp tác nhiều nội dung trong hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, sinh viên Quảng Nam chiếm 10% tổng số sinh viên đang theo học tại các trường tại Đại học Huế cũng là một trong những điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác trên lĩnh vực khởi nghiệp giữa đơn vị và địa phương./.

Tác giả: Thu Trang

Comment here