Tin Quảng NamTin tức sự kiện

Quảng Nam dự kiến thu hút hơn 11.800 tỷ đồng đầu tư vào nông nghiệp

Dự kiến tỉnh Quảng Nam có tổng cố 175 dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn với tổng mức đầu tư là hơn 11.800 tỷ đồng.

Ngày 16/8, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị hỗ trợ và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có khoảng 400 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, dược liệu có 45 dự án đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp, dược liệu. Trong đó có 30 dự án đầu tư vào lâm nghiệp; 15 dự án đầu tư vào dược liệu và Sâm Ngọc Linh.

 Đối với lĩnh vực Thuỷ sản có 11 dự án đầu tư vào lĩnh vực thuỷ sản và hạ tầng thuỷ sản. Trong đó, có 9 dự án đầu tư vào nuôi trồng, chế biến thuỷ sản và 2 dự án đầu tư vào kết cấu hạ tầng thuỷ sản. Đối với lĩnh vực chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm tập trungcó 40 dự án đăng ký đầu tư trong lĩnh vực chăn nuôi và xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trong lần kiểm tra sản phẩm sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My.
Ông Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trong lần kiểm tra sản phẩm sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My.

Đối với lĩnh vực trồng trọt, chế biến sản phẩm nông nghiệp và một số lĩnh vực khác thì có 22 dự án đăng ký đầu tư, trong đó, có 10 dự án đã có Quyết định chủ trương đầu tư của tỉnh, 10 dự án đang làm các thủ tục nghiên cứu đầu tư.Đối với lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện Quảng Nam có 7 dự án đăng ký đầu tư sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao.

Theo đánh giá của Sở NN và PTNT tỉnh Quảng Nam, trong thời gian vừa qua, các nhà đầu tư có quy mô lớn đang dần chuyển hướng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp như Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty CP Ô tô Trường Hải, Công ty CP Kraig Biocraft Laboratories …)và các doanh nghiệp, Hợp tác xã đã bước đầu tổ chức liên kết với người dân trong việc tích tụ đất đai, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó đã từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp nông thôn giúp ngành nông nghiệp phát triển ổn định và đạt được những kết quả to lớn, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và tích cực.

Ông Lê Trí Thanh- Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; qua đó đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Bên cạnh các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, hằng năm, tỉnh Quảng Nam sử dụng nguồn vốn từ nguồn ngân sách tỉnh để tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Trong những năm qua, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn Quảng Nam đã có những bước tăng trưởng mạnh với tốc độ tăng trưởng bình quân là 28,58%/năm. Đến tháng 4/2019, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đã đạt 19.658 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 20,93% tổng dư nợ toàn địa bàn.

Tỉnh Quảng Nam đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào trồng sâm Ngọc Linh.
Tỉnh Quảng Nam đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào trồng sâm Ngọc Linh.

“Hiện các thủ tục pháp lý để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn nhiều vướng mắc, chúng tôi biết điều đó nên sẽ từng bước tháo gỡ những khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn”, ông Thanh khẳng định.  

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn dự kiến trên địa bàn tỉnh là 175 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 11.800 tỷ đồng. Trong đó, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư 26 dự án, tổng mức đầu tư là 6.600 tỷ đồng. Dự án dự kiến đầu tư là 139 dự án, tổng mức đầu tư là hơn 5.200 tỷ đồng …

Tác giả: