Tin Quảng NamTin tức sự kiện

Phụ nữ Quảng Nam sáng tạo, đồng hành cùng khởi nghiệp

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, ngày 23/8/2017, Tổ Công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh (Tổ Công tác) phối hợp Hội LHPNVN tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn kiến thức khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo (KNST) cho gần 100 cán bộ Hội Phụ nữ tỉnh, các huyện, thị, thành và cơ quan tỉnh.  PGS.TS. Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia và Ông Phạm Ngọc Sinh – Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ, Tổ trưởng Tổ Công tác tham dự.

Với chủ đề Phụ nữ Quảng Nam sáng tạo, đồng hành cùng khởi nghiệp, Ông Phạm Ngọc Sinh nêu bật truyền thống văn hóa địa phương, vai trò của phụ nữ trong khởi nghiệp và những cơ chế, chính sách của Quảng Nam đã và đang xây dựng để phát triển khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo. Chuyên gia khởi nghiệp Đinh Việt Hòa giới thiệu những vấn đề cơ bản về kiến thức khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; những mô hình khởi nghiệp thành công cũng như chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia đối với khởi nghiệp cả nước; đặc biệt, là Chương trình xây dựng mạng lưới Hiệp hội tại Quảng Nam.

Đây là việc khởi động đầu tiên của Hội Phụ nữ tỉnh trong việc thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2020 tại địa phương, theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tác giả: Lê Duy

Tác giả: