Khởi nghiệpTin Quảng NamTin tức sự kiện

Liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp Quảng Nam – Đà Nẵng

Sáng ngày 10/11, Tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng đồng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng – Quảng Nam”.  Hội thảo nhằm tạo cơ hội kết nối, chia sẻ kiến thức, trao đổi ý tưởng, kinh nghiệm giữa các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và định hướng đầu tư, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng, Quảng Nam.

Ông Lê Đức Viên – Giám đốc Sở Khoa học công nghệ Đà Nẵng thông tin đến nay địa phương đã ban hành được hơn 20 văn bản cơ chế chính sách liên quan hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST), hình thành mạng lưới 05 vườn ươm, 04 quỹ đầu tư, 02 không gian sáng tạo, 10 không gian làm việc chung, 10 câu lạc bộ khởi nghiệp, 03 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ trực tiếp kinh phí cho 46 doanh nghiệp đổi mới công nghệ với kinh phí 5,1 tỷ đồng. Trong đó, vị này cho biết đã có một số doanh nghiệp khởi nghiệp đã đạt được những thành tựu và kết quả ấn tượng, thu hút được vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế.

Theo Giám đốc Sở Khoa học công nghệ Đà Nẵng, việc kết nối hai hệ sinh thái khởi nghiệp giữa hai địa phương sẽ tạo ra nhiều cơ hội chia sẻ nguồn tài nguyên về tài chính, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng Khi sự kết nối trở nên bền chặt, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo càng vững mạnh và tạo ra cộng đồng khởi nghiệp ngày càng rộng lớn. Mạng lưới các nhà đầu tư từ đó cũng được trải rộng, dễ dàng tìm kiếm nguồn vốn ở cả 2 địa phương.

Tại Hội thảo, các doanh nghiệp, chủ thể cũng mong muốn 2 địa phương tạo cơ hội để mở rộng kết nối, tăng cường xúc tiến bằng các hành động cụ thể. Đặc biệt, trong thủ tục cũng cần được rút ngắn để các đơn vị sớm hoàn thiện, mở rộng thị trường,…

Tác giả: Thu Trang

Comment here