Khởi nghiệp

Làng lụa Mã Châu – Làng lụa tơ tằm truyền thống

Năm 2021, sản phẩm khăn lụa Mã Châu được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao của Quảng Nam. Trong tương lai sẽ phát triển làng nghề thành điểm tham quan, tiếp đón du khách, hình thành khu du lịch cộng đồng với nhiều hộ dân trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải.

Tác giả: Phan Vinh - Phan Hải - Thu Trang

Comment here