Chưa phân loại

Hướng tới xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở quốc gia tỉnh Quảng Nam

Ban tổ chức Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia gặp mặt lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam công tác tổ chức một số hoạt động trong Năm Quốc gia Khởi nghiệp – Quảng Nam 2023.

Tác giả: Văn Toàn, Thu Trang

Comment here