Khởi nghiệpTin Quảng Nam

Hội Khởi nghiệp sáng tạo TP Tam Kỳ

Hội KN sáng tạo TP.Tam Kỳ được thành lập theo Quyết định 342 ngày 1.2.2020 của UBND tỉnh Quảng Nam, tiền thân là Câu lạc bộ KN sáng tạo TP.Tam Kỳ, thành lập vào ngày 23.6.2017. Đây là một trong những câu lạc bộ KN sáng tạo ra đời sớm và hoạt động hiệu quả trong tỉnh Quảng Nam.

Tác giả: Văn Toàn

Comment here