Khởi nghiệpTin Quảng NamTin tức sự kiện

Đào tạo chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp

Để Hệ sinh thái khởi nghiệp được thành công, các chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp đóng vai trò rất lớn. Chính vì vậy, Quảng Nam đặt mục tiêu đến năm 2024 đào tạo, cấp chứng chỉ cho 60 giảng viên khởi nghiệp. 

Sau khi xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp vào năm 2017, Quảng Nam nhận thức, lực lượng hỗ trợ khởi nghiệp (giảng viên, cố vấn, chuyên gia…) đóng vai trò chân kiềng, quyết định thành công cho hệ sinh thái.

UBND tỉnh quyết định thành lập hai đơn vị sự nghiệp công lập gắn với chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ KN, gồm: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ KN (Sở Kế hoạch – Đầu tư), Trung tâm Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học & Công nghệ). Bên cạnh thành lập Hội đồng Cố vấn KN tỉnh, ký kết nhiều chương trình hợp tác, thu hút lực lượng chuyên gia KN hàng đầu cả nước, ngày 28.9.2021, UBND tỉnh có Quyết định 2747 phê duyệt đề án “Đào tạo giảng viên giảng dạy KN đổi mới sáng giai đoạn 2021 – 2025” do Ban Điều hành hỗ trợ KN sáng tạo tỉnh chủ trì triển khai thực hiện.

Tổ chức nhiều hội thảo để đào tạo quản trị doanh nghiệp
Tổ chức nhiều hội thảo để đào tạo quản trị doanh nghiệp

Với đề án đào tạo giảng viên khởi nghiệp, Quảng Nam hướng đến việc chủ động nguồn nhân lực phục vụ công tác giảng dạy khởi nghiệp, thúc đẩy tăng tốc khởi nghiệp, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Theo đề án đưa ra, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2024, đào tạo cấp chứng chỉ cho 60 giảng viên. Đối tượng đào tạo là cán bộ các cơ quan triển khai đề án và chương trình KN của cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; cơ quan tham gia Ban Điều hành hỗ trợ KN sáng tạo tỉnh; cán bộ cơ quan tham mưu cấp huyện và hội/câu lạc bộ KN sáng tạo các huyện, thị xã, thành phố; giáo viên trường đại học, cao đẳng, trung cấp, THPT; doanh nhân và cộng đồng KN tỉnh./.

Tác giả: Phan Vinh

Comment here