Tin tức sự kiện

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC TUYỂN CHỌN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA

Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức cá nhân về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ hằng năm, định kỳ, thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.   

Thông báo nêu rõ các thành phần hồ sơ và phương thức nộp hồ sơ đăng ký thực hiện các nhiệm vụ, thuộc Đề án 844
Thông báo nêu rõ các thành phần hồ sơ và phương thức nộp hồ sơ đăng ký thực hiện các nhiệm vụ, thuộc Đề án 844

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về các thành phần hồ sơ và phương thức nộp hồ sơ đăng ký thực hiện các nhiệm vụ, thuộc Đề án 844 với những nội dung chính như sau. 

Về thành phần hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phải đảm bảo những mục như:  

Bảng thuyết minh nhiệm vụ áp dụng theo Mẫu C2.1a-TMHT, theo quy định tại Phụ lục Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN. 

Bảng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ áp dụng theo Mẫu C2.1a-TMHT, theo quy định tại Phụ lục Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN. 

Bản giải trình, cam kết, biên bản thỏa thuận, giấy xác nhận và các tài liệu khác chứng minh việc đáp ứng đủ điều kiện đối với tổ chức tham gia Đề án 844 theo quy định tại Mục II, Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Về hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phải đảm bảo đầy đủ các loại hồ như:

Một bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp), được trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2011, cỡ chữ 14.

Một bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang hoặc thẻ nhớ USB (dạng PDF, không đặt mật khẩu).

Đặc biệt, hồ sơ phải được niêm phong và bên ngoài phải điền rõ những thông tin như: Tên nhiệm vụ đăng ký thực hiện; Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì; Tên, số điện thoại chủ nhiệm nhiệm vụ; Phương thức thực hiện: Độc lập hoặc liên danh; Danh mục tài liệu có trong hồ sơ. 

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là vào 7h00 ngày 25/3/2022. Các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ tại: Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia – Phòng 1116, trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Khoa học và Công nghệ

Link: https://www.most.gov.vn/vn/pages/Thongbao.aspx?vID=79 

Tác giả: