Kế hoạchTin Quảng NamTin tức sự kiện

Kế hoạch triển khai các hoạt động trong khuôn khổ “Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia – TechFest 2018”

Trên tinh thần Quyết định số 2777/QĐ-BKHCN, ngày 26/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch tổng thể tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia – Techfest Viet Nam 2018 tại Đà Nẵng; Công văn số 2686/BKHCN-PTTTDN, ngày 28/8/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về triển khai các hoạt động “Hành trình chuyến xe khởi nghiệp’’ trong khuôn khổ TechFest 2018; UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6263/UBND-KTTH ngày 31/10/2018 về tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia – TechFest 2018.

Thời gian diễn ra các hoạt động: Từ ngày 23/11 đến 01/12/2018.

Các sự kiện chính:

  • Hội thảo khoa học về giải pháp thúc đẩy hỗ trợ khởi nghiệp tại địa phương và kiến nghị chính sách từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Quảng Nam. Thời gian từ:  8h00-11h30 ngày 26/11/18 tại Khách sạn Mường Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam.
  • Trưng bày, giới thiệu các ý tưởng dự án khởi nghiệp sáng tạo. Thời gian: từ ngày 25/11/2018 – 26/11/2018. Địa điểm: Tầng 3 Khách Sạn Mường Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam.
  • Thăm viếng Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Thời gian 15h40 ngày 26/11/2018 tại Tượng Đài Mẹ Việt Nam anh hùng, Núi Cấm, Tam Kỳ, Quảng Nam.

Toàn văn kế hoạch tải về tại đây

Tác giả: